hits

Full forvirring om elbilene egentlig er miljøvennlige

kommentarer 24 kommentarerFolk flest flokker til elbilene og setter seg på lange ventelister for å få ta del i det avgiftsfrie elbileventyret. Bilselgere gnir seg i hendene, klimaforskere river seg i håret, mens økonomer kaller hele det norske elbilprosjektet for galskapspolitikk. 

Selv blir jeg og mine kollegaer litt irritert av at alt som handler om elbiler er så svart/hvitt. Noen er veldig for elbiler og kjemper ganske ukritisk for at bilene skal få mest mulig fordeler, lengst mulig. Andre finner frem kalkulatoren, regner seg frem til at det er økonomisk vanvidd det som foregår, og at det er tusen andre, bedre og billigere måter å oppnå samme klimafordeler på. Selv finner vi tusen gode argumenter for hvorfor LeasePlan ikke skal bli en del av den diskusjonen. Grunnen til det har vi tidligere skrevet om her. Et hederlig unntak fra kortsiktig svart/hvitt-argumentasjon kunne vi lese i Aftenposten forrige lørdag.

Og så har vi en tredje gruppe som setter seg utenfor hele diskusjonen, men påpeker at vi har oversett at elbilene er mye mer forurensende å produsere enn vanlige biler, på grunn av batteriet, og at de derfor kanskje likevel ikke er særlig miljøvennlige når det kommer til stykket? 

Det er en konkret påstand vi synes det er greit å belyse for å se hvor grønn elbilen egentlig er. I mørket er som kjent alle katter grå.

Det er krystallklar logikk i at det har noe å si hvor mye det forurenser å produsere bilen, ikke bare å kjøre den. I den virkelige verden viser det seg da at elbilen kommer i alle nyanser av grått - eller grønt - og i alle fall ikke bare i sort og hvitt. 

Skitten å produsere

La oss holde oss til CO2 som er den store, stygge klimaulven. Hvor mange gram CO2-ekvivalenter slipper en Nissan Leaf størrelse elbil ut fordelt på alle kilometer den kjører før den blir til spiker? Om lag 70 gram/km ser ut til å være konsensus blant forskere. Definisjonen på CO2-ekvivalenter finner du her. I tillegg kommer da strømmen. Er det ren vann- eller solkraft så blir det ikke noe i tillegg. Kommer strømmen fra et kullfyrt kraftverk kan tallet bli stort. Den uavhengige forskningsgruppen Shrink That Footprint har undersøkt 40 land og konkluderer med at Island og Paraguay kommer best ut med null tillegg for strømproduksjon og da totalt 70 gram. Norge er en god nummer tre med 74 gram/km, mens kullkraft i India får tallet til å skyte i været til 370 gram/km. Til sammenlikning slipper en ny hybridbil ut om lag 180 gram CO2e/km, og en middels stor bensinbil om lag 300 gram CO2e/km - når vi tar hensyn til produksjon av bilen, produksjon av drivstoffet og forbrenning av drivstoffet.

Praktisk talt

Dette er et vugge til grav perspektiv, noe de færreste har særlig forhold til, heller ikke vi i LeasePlan. 

Om vi regner dette om til løpende forbruk pr kjørte kilometer blir det mye tydeligere hvor miljøsnill elbilen er. Om du har en bensinbil på størrelse med en Nissan Leaf og kjører med et gjennomsnittforbruk på 0,2 liter/mil, da er du like miljøsnill som Leaf-sjåføren. Det tilsvarer 46 gram CO2 pr kjørte kilometer. Dette er norske tall, basert på at elbilen kjører på tilnærmet ren vannkraft. 

I analysen er det for enkelhets skyld gått ut i fra at både elbilen og bensinbilen kjøres like langt før de skrotes. Vi tror de elbilene som så langt har kommet på veien vil kjøre færre kilometer i løpet av levetiden. Om elbilen kjører for eksempel 2/3 så mange kilometer som en bensinbil kjøres, da må du bruke 0,3 liter/mil eller mindre for å være like miljøsnill som elbilisten. Altså slippe ut mindre enn 69 gr CO2/km. Ingen rene bensinbiler klarer det i dag. Hvordan du regner om fra liter/mil til CO2/km kan du lese om i denne VG-artikkelen.

De nye ladbare hybridene som kommer nå derimot er gode kandidater og bør behandles mye mer likt elbilene i avgifter og incentiver enn hva er tilfellet i dag - men det er tema for en egen blogg.

Nå vet du at

Om det er noen gang du kan kjøre bil med god samvittighet er det når du kjører en elbil. Det er vel det de fleste av oss trodde i utgangspunktet. Nå vet vi.

 

 www.leaseplan.no - www.leaseplango.no

24 kommentarer

Piddien

26.09.2014 kl.11:42

Hele dette pussige prosjektet ble igangsatt ved at en ensakspolitiker; Bellonahauge, fikk med seg valgte politikere. Det pussige er at med el-bil er det meste gratis, også fergereisen. Men tar du den elektriske bussen, eller det elektriske toget, må du betale full pris. Egentlig er dette symbolpolitikk. Dessverre er mye av "tiltakene" mer symboler enn miljøtiltak. Men slik blir det når valgte politikere lar seg styre av mennesker som har utviklet "miljøkamp" som et forretningskonsept.

Robin

26.09.2014 kl.11:54

Det du ikke tar med i regnestykket ved produksjon av hybridbiler er at de både må produsere batterier i tillegg til bensin motor noe som øker utslippene sammenlignet med en ren bensinbil. Det ser heller ikke ut som du har tatt med CO2 utslipp ved skifte av motor ved årlige service intervall på bensin/diesel biler. I tillegg kommer girkasseolje skift ca. hvert femte år. På elbil slipper du både motor og girkasseolje.

Terje Øygard

26.09.2014 kl.11:58

Det er én del av regnestykket som ikke er med her, nemlig alle avgiftene som tradisjonelle biler er belastet med, om som elbilene slipper. Bil- og veiavgifter er en vesentlig inntektskilde for samfunnet, og finansierer store deler av Norge. Kommer ikke disse avgiftene inn, må de hentes andre steder.

Ole Anders

26.09.2014 kl.11:58

Om hver elbil nå lønner seg for miljøet er heller ikke poenget. Det viktigste er at vi får et teknologiskifte og at vi får på plass infrastruktur.

At hver bil i fremtiden skal ha sin egen forbrenningsmotor med en utnyttelsesgrad på 20-30 prosent basert på teknologi fra 20-tallet er kanskje ikke noe vi ønsker.

Batteri vil kunne bli produsert mer miljøvennlig i fremtiden, og alternative kilder til energi vel kunne dekke mer av behovet. Da hjelper det om ikke all transport er avhengig av at vi fyller bensin eller diesel

Øivind Brenna

26.09.2014 kl.12:23

Det du skriver her er vel egentlig sannheten

Gunnar

26.09.2014 kl.12:39

Har du regnet med CO2 ekvivalenten til en bensinbil inklusive produksjon. Det virker som om du sammenligner produksjon på el med drift på bil. Det reelle er jo produksjon og drift på både el og bensin.

Kay

26.09.2014 kl.12:39

Dette er en bra artikkel. For mer lesning og litt andre tall se her: http://www.abcnyheter.no/nyheter/teknologi/080114/er-toget-miljovennlig

Vi mener at en el-bil er mye mer miljøvennlig enn toget også. Spesielt hvis man snakker om "lyntog".

Elin

26.09.2014 kl.12:46

Bensinbil har blitt utviklet i over hundre år, og man har brukt hundrevis av milliarder på å utvikle den slik den er i dag. Elbil er helt i starten av utviklingen etterhvert kan vi kreve at den blir mer miljøvennlig. Det finnes per idag ikke en stor fabrikk som produserer batteri eller bil.

Kull må uansett fases ut, så ser ikke hvorfor du regner på det. Kull er bare billig fordi man ikke betaler for forurensning. Vi har plenty med energi tilgjengelig, legger man solceller i små % av Sahara så har man nok energi til hele Europa. Utvikler man Thorium kraftverk har man nok energi til millioner av år. Hovedgrunnen til at dette ikke skjer er at kull ikke betaler avgift på forurensning.

Elbil bidrar også til bedre luft i byene.

Odd Rune Olsen

26.09.2014 kl.13:00

Dessverre kommer ofte sammenligningene av CO2 avtrykket mellom Elbil og fossilbil feil ut. Fossilbil entusiastene vil gjerne tillegge CO2 fra kullkraft i strømmen elbilen forbruker, mens de selv ønsker kun å måle drivstoffbilens oppgitte CO2 forbruk ved kjøring, uten og ta hensyn til den energien og CO2 utslippet som oppstår i prosessen underveis fra hav bunnen til drivstoffet er på plass i bilen.

Trond

26.09.2014 kl.13:14

Her er det noen som ikke har fått med seg at det nå er 100 år siden batteridrevet bil ble satt på museum fordi det ikke var en regningssvarende måte å frakte og lagre energi. Det har heller ikke skjedd stort på batteriutviklingen siden den gang.

Forutsetningene i artikkelen holder heller ikke. Norge er i et felles europeisk strømmarked hvor kun 30 i beste fall 40 % av energien kommer fra grønn kraftkilde. Videre må det for sammenligningen forutsettes at en legger til grunn samme kjørelengde for de bilene som skal vurderes. Batteribytte vil være nødvendig minst en gang i bilens levetid og er svært CO2 krevende som må også beregnes inn. Konklusjonen i artikkelen blir derfor kun en påstand og ingen sannhet.

Ole

26.09.2014 kl.13:20

Først må man bli enige om hva miljø er.

Altfor mange tror at miljø - det er CO2, klima, ozonlag og sånt.

En av elbilens miljøfordeler har alltid vært at den ikke slipper ut eksos i lokalmiljøet. Derfor bidrar de ikke til smog eller dårligere luft å puste inn i byene.

Jan Dennis Antonsen

26.09.2014 kl.13:37

Er CO2 utslippet for å fremstille det fossile brennstoffet også inkludert? Dette inkluderer prøveboring, bygging av oljeplattformer, drift av disse, bygging av raffineri, transport til raffineri, raffinering og videre uttransportering og til slutt fjerning av plattformene etter et langt liv i drift.... Ikke lett å få til en fullstendig livsløpsanalyse for begge alternativer som er sammenlignbar.

Siggen

26.09.2014 kl.13:51

Hei,

Jeg innrømmer gladelig at eneste grunn for at jeg kjører elbil er for å spare bompenger (som politikerne har vært alt for ivrige etter å innføre over alt),få gratis parkering, m.m. At bilene er avgiftsfrie betyr intet da de likevel er dyrere enn tilsvarende diesel eller bensin biler. Den dagen fordelene forsvinner for elbiler er det rett tilbake til diesel.

Buggi

26.09.2014 kl.14:01

Tar du livsløgnen fra en gjennomsnittsnordmann, da tar du teslaen med det samme

Ruben

26.09.2014 kl.14:11

Trond, din falske påstand blir ikke mer rett av å bli gjentatt. En skal ikke mer enn ti år tilbake i tid før en ser at batteriene var noe helt annet. Påstanden om ingen forandringer kan legges død. Elektronikken som driver motoren har også blitt vesentlig mye bedre. Det er heller fossilbilene som har stått stille. Noen få prosent her og der, men ingen skikkelige revolusjoner å se.

Harry

26.09.2014 kl.14:12

@ Marius

Du glemmer fulstendig ut "levetiden" på batteripakken, denne er med gullhår i..osv. max 150 000km, bensinbilen kjøres mye lenger før den skrotes.

Knut Erik

26.09.2014 kl.14:22

Når det gjelder fossilbiler, så sammenlignes det nesten alltid med utslippene fra forbrenning av bensin i bensinmotoren.

- som om bensin dukket 'automagisk' opp i bensintanken uten å ha ført til utslipp eller energiforbruk!

Desverre så ser virkeligheten enda mye verre ut for bensinbilen - det kreves for eksempel opp mot 2kWh elektrisitet bare for å raffinere 1 liter bensin. På denne energimengden alene så har jeg kjørt gjennomsnittlig 15km i Leaf'en min.

Victor

26.09.2014 kl.14:39

Hei

Hvorfor bruker du ikke SSB tall på husholdingstrøm? De siste åra har statestikken vist at forbruket vært 95-97% fornybar. Hvorfor bruker du utenlanske tall når dette er mer nøyaktig? Og siden du tar med vugge til grav med strøm, hvorfor tar du ikke fra vugge til grav med bensin? Kommer det på magisk vis inn i tanken?

Hvorfor er det så elegant hoppet over? Passer det ikke lissom med at elbil er mer miljøvennlig?

Vet du hvor mye enormt mye skitten strøm bensin har allerede brukt før bilen kan faktisk ta det i bruk?

Det er ett enormt tap energimessig ved frakt og fremstilling av bensin og til at faktisk energien skal flytte bilen en mil framover. (Ikke kom med tap i transformatorer, fordi selve frakten av olja i tanker (tap 5%), framstilling (tap 13%). I tillegg skal man bruke 2kwt med skitten strøm per liter framstilt bensin. Norges raffenerier står for 10% av hele Norges totale strømforbruk, lagd av gassturbiner som normalt er 51-58% effektiv.Jeg ser vekk i fra at en standard oljeplattform bruker like mye strøm som 80-90.000 hustander og at dette blir produsert av 51% gassturbiner og at ett vannkraftverk er ganske selforsynt og varer ett par hundre år.

Så fraktes hydrokarboner med 170.000 tankbiler. årlig. (Svevestøv fra 32 tonn tankbiler er ganske mange ganger mer enn fra to tonns elbil. ) Jeg påstår at strømnettet ikke skaper mye trafikk på veiene og man kan tanke elbilen hjemme eller snart på butikken.

Så til slutt skal man dytte dette i en motor som etter 100 år med milliarder av kroner i forsking og utvikling er blitt 20-40% effektiv!!? og bruker 4,5-9kwt å flytte seg 1 mil framover, mens en to tonns elbil ville ha brukt 2,1kw.

Fra stillstand vann, potensial energi, generator (90% effektiv), tap ved distribusjon 7-10%, ladetap 10% til det hele dyttes inn i en 90% effektiv elmotor. Alt tap kan erstattes med mer vann....Hva skjer på hydrokarbonsiden som er ueffektiv hele veien? Mer gass? mer olje? I alle ledd, som allerede har brukt mer strøm enn vanlig elbil bare under prossesen, før man har i det tatt av håndbrekket på bilen!

Hvilke bil er det du kjører som bruker 0,2l/mila? Moped?

Hvis det nevnes at framstillingen av batteri forurenser mye så er det en piss i havet i forhold til konsekvensene av framstilling av olje fra oljesand. Det får utvinning av lithium til å virke supergrønt.

Jeg vil påstå ett det er mye mye mer effektivt å dytte på elektroner fram og tilbake enn å frakte hele atomer.

Kenth Olsen

26.09.2014 kl.19:11

Det er uansett urettferdig.

Ragnar Olsen

26.09.2014 kl.22:25

Fantastisk velskrevet innlegg fra Victor. Hadde vært interessant å se om Marius Paus kan besvare anførselene.

pågooglekanmanfinne

27.09.2014 kl.00:36

Att Victor,

Faktisk klarer du kunstykket og feilrepresentere mye her og din hovedkonklusjon er også feil:

Victor wrote:

"Jeg vil påstå ett det er mye mye mer effektivt å dytte på elektroner fram og tilbake enn å frakte hele atomer."

Strømtap, ca 7,3% http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/NOU-er/1998/NOU-1998-11/29.html?id=349309

I Sverige er Leveransetapet på drivstoff 1-1,4% året 2001, side 42, http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1936/2001_39_systemeffektivitet_for_alternativa_drivmedel.pdf

Argonne oppgir tapet i USA til utrolig lave 0,5%

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=https%3A%2F%2Fgreet.es.anl.gov%2Ffiles%2Fea30hyon&ei=nK7KU_KFOqX-ygO8soCgAw&usg=AFQjCNFx_gvCjll7X-oeECHa3xGCHyTWRw&bvm=bv.71198958,d.bGQ

Diesel taper 1,4% vs. strøm som taper 7,3% av energien på vei til forbruker.

Grov feil nr2, selv Elon Musk har gått på denne tabben:

http://www.businessinsider.com/elon-musk-and-chris-paine-explain-how-the-electric-car-got-its-revenge-2011-10

Victor wrote:

"I tillegg skal man bruke 2kwt med skitten strøm per liter framstilt bensin"

STRØMforbruket er ca 0,1kwh per gallon (3,78liter) altså Victor bommer med ca 60+ gangen ang STRØMforbruket ved raffinering.

Se bevisførsel her på Table 14 her:

http://doubtingisthinking.blogspot.com.es/2014/04/actually-refineries-use-120-times-less.html

ftp://ftp.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/analysis_publications/petroleum_issues_trends_1996/CHAPTER7.PDF

www.energystar.gov/buildings/sites/default/uploads/tools/ES_Petroleum_Energy_Guide.pdf?7608-3de7

Men Hans Peter Lenz ved det tyske Karlsruher Institut für Technik, KIT.

http://www.tu.no/industri/motor/2012/05/28/-elbil-mindre-miljovennlig-enn-diesel

"Professorens fasit er at 77,5 prosent av energien går tapt, og at elbiler gir 1,6 ganger så mye CO2-utslipp som en stempelmotor. Likevel avviser han ikke elbilen.? Men den blir først fornuftig når strømmen er fornybar, og det vil ta mange tiår

Forskning sier dette om temaet forøvrig:

http://healthland.time.com/2012/02/14/why-electric-cars-are-more-polluting-than-gas-guzzlers-at-least-in-china/

Ji, S., C.R. Cherry, M.J. Bechle, Y. Wu, J. D. Marshall (2012)

Electric Vehicles in China: Emissions and Health Impacts. Environmental Science & Technology 46, 2018?2024.

University of Tennesse, University of Minnesota, Minneapolis, University, Beijing 100084, P R China

?Kilometer per kilometer, electric cars in China beat out conventional vehicles as among the worst environmental polluters. On average, the fine particulate emissions per passenger-km are 3.6 times greater for electric cars than for gasoline cars.

NTNU & YALE ? (universitet)

http://www.ntnu.edu/news/2012-news/shocking-electric-car-news

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1530-9290.2012.00532.x/full

Anders Hammer Strømman ser på dette mye med "Norske" øyne og vurderer flere varianter av kraftkilder,

Konklusjonen sakset ut av rapporten :

"The production phase of EVs proved substantially more environmentally intensive. Nonetheless, substantial overall improvements in regard to GWP, TAP, and other impacts may be achieved by EVs powered with appropriate energy sources relative to comparable ICEVs.

However, it is counterproductive to promote EVs in regions where electricity is produced from oil, coal, and lignite combustion. The electrification of transportation should be accompanied by a sharpened policy focus with regard to life cycle management, and thus counter potential setbacks in terms of water pollution and toxicity.

Ny strøm i Europa kommer på denne måten hovedsaklig:

http://www.bloomberg.com/news/2012-08-19/merkel-s-green-shift-forces-germany-to-burn-more-coal-energy.html

Wind and solar projects, central to Germany?s plans to reduce nuclear energy and cut the release of heat- trapping gases, can?t produce electricity around the clock.

?Angela Merkel?s policy has created an incentive structure which has the effect of partially replacing nuclear with coal, the dirtiest fuel that?s responsible for much of the growth in the world?s greenhouse-gas emissions since 1990,? Dieter Helm, an energy policy professor at the University of Oxford, said by phone Aug. 17. Building new coal stations means ?locking them in for the next 30 years? as a type of generation, Helm said.

Germany?s increasing coal consumption is part of a global return to the fossil fuel that?s cheaper than most alternatives. The amount of coal burned worldwide rose 5.4 percent to account for 30 percent of total energy use last year, the highest proportion since 1969, according to BP Plc (BP/) data

King og Tyskland

27.09.2014 kl.08:59

@Victor, fantastisk skrevet.

Skal ikke skrive et uoversiktlig langt innlegg, det tok @pågooglekanmanfinne seg av.

Men hvis Elbil er så galt, hvorfor følger både Kina og Tyskland nå etter Norges modell på intensiver for Elbil?

Man kan "google" seg til alt : http://www.elbil.no/elbilfakta/elbilmyter/532-bruker-en-bensinbil-mer-strom-enn-en-elbil

Kenneth

27.09.2014 kl.12:13

Husk nå på at det forbrukes energi på å raffinere fossilt brennstoff og at denne prosessen også forurenser en del! ;)

Gomlen

28.09.2014 kl.23:29

@Robin

"Det ser heller ikke ut som du har tatt med CO2 utslipp ved skifte av motor ved årlige service intervall på bensin/diesel biler."

Dette var nytt for meg. Er det vanlig at bensin/dieselbiler må gjennom et årlig motorbytte? Egentlig kan vi vel si at en forbrenningsmotor har langt lengre levetid enn en batteripakke på en el-bil?

Skriv en ny kommentar